Lijnrecht.be

"Lijnrecht wil vooruit en tracht continu haar processen te verbeteren, te informatiseren en te innoveren. Daar zijn we echt trots op!"

Eerste lijnsadvies

Graag bieden wij u gratis een eerste algemeen advies over een probleem of een vraag waarmee u geconfronteerd wordt. Uiteraard zal dit advies algemeen zijn. Zo uw adviesvraag te juridisch-technisch is of teveel feitelijkheden bevat, kan het zijn dat een bespreking wenselijk is.