Lijnrecht.be

"De kortste weg tussen twee punten is een rechte lijn. Een lijn waar u recht op heeft."

01-12-2018:

BOUWEN: EEN KWESTIE VAN GOED MAKEN

Wanneer u een bouwproject start en vereist in zee gaat met een architect en een aannemer, staat u waarschijnlijk niet stil bij de verzekering van uw bouwpartners.


Wanneer u een bouwproject start en vereist in zee gaat met een architect en een aannemer, staat u waarschijnlijk niet stil bij de verzekering van uw bouwpartners.

Tot voor kort was enkel de architect wettelijk verplicht om een ​​verzekering af te sluiten die zijn beroepsaansprakelijkheid dekt. De verzekeraar komt dan tussen de schade die veroorzaakt zou worden door een slecht concept van een slechte controle door de architect. Maar wat als uw architect niets te verwijten valt maar de aannemer de schuldige is? Uw droomwoning wordt al helemaal een nachtmerrie wanneer deze aannemer ook nog failliet gaat….

*

Het Grondwettelijk Hof vermeld al in 2007 vast dat er een discriminatie bestond nu enkel architecten verplicht waren een verzekering af te sluiten. Toch duurde het nog 10 jaar vooraleer de wetgever de verplichte wijzigingen aanbracht in de wetgeving. Vanaf 1 juli 2018 moeten zowel de aannemers als de architecten als andere bouwactoren (denk aan studiebureaus) zich verplicht verplicht voor hun beroepsaansprakelijkheid. Deze verplichting geldt voor de projecten waarvan de bouwvergunning werd afgeleverd na 01.07.2018.

*

Toch is deze wetswijziging nog geen reden tot euforie. De verplichting tot verzekering gaat minder ver dan gedacht (en door sommigen gehoopt).

Deze verzekering zal enkel de schade dekken die voortvloeit uit de tienjarige aansprakelijk (aldus enkel de ernstige gebreken die de stabiliteit / soliditeit / waterdichtheid van het gebouw aantasten) en aan gebouwen die bedoeld zijn voor bewoning en waarvoor een architect diende tussen te komen.

De zichtbare gebreken en de lichte verborgen gebreken vallen buiten het toepassingsgebied van deze wet. Bovendien dient u rekening te houden met een aantal belangrijke uitsluitingen zoals esthetische schade en immateriële schade (bijvoorbeeld het verlies van het genot van uw woning gedurende een bepaalde periode).

De kosten van deze aanvullende verzekeringen zullen mogelijk waarschijnlijke doorgeschoven worden naar de bouwheer, de kostprijs van zijn project aldus wordt verklaard.

*