Lijnrecht.be

"Lijnrecht en ik dragen dezelfde normen en waarde zoals integriteit en toewijding hoog in het vaandel."

01-02-2019:

HET NIEUW JAAR KOMT MET EEN NIEUW APPARTEMENTSRECHT

De regering van Koen Geens Geens zit niet stil. De wetswijzigingen en vernieuwingen in de regelgeving blijven doorgaan. U als eigenaar van een appartement zal hier ook de gevolgen van beginnen te voelen.

De regering van Koen Geens Geens zit niet stil. De wetswijzigingen en vernieuwingen in de regelgeving blijven doorgaan. U als eigenaar van een appartement zal hier ook de gevolgen van beginnen te voelen.

Op 7 Juni 2018 werd de Wet op de hervorming van het appartementsrecht goedgekeurd in de Kamer. Teneinde de regeling in de praktijk te vergemakkelijken werd de inwerkingtreding van de nieuwe regels uitgesteld tot 1 januari 2019. Het nieuwe jaar brengt dus niet alleen goede wensen met zich mee maar ook een hele golf aan nieuwe regels omtrent het appartementsrecht.

Indien u eigenaar bent van een appartementsgebouw woont u hoogstwaarschijnlijk de Algemene Vergaderingen omtrent het gebouw zo vaak mogelijk bij. Een van de grootste pijnpunten tijdens deze vergaderingen betreft het beslissingsproces om werkzaamheden aan het pand uit te voeren. Dankzij het nieuwe appartementsrecht zullen deze beslissingsprocessen vlotter kunnen verlopen.

*

Voor de nieuwe regelgeving diende men te beschikken over een 3/4de meerderheid om bijna alle werken inzake de gemene delen uit te kunnen voeren. Vanaf 1 januari 2019 heeft men deze zware meerderheid niet meer nodig. De beslissing om deze werken uit te voeren kan heden genomen worden met een 2/3de meerderheid.

*

Voor wettelijk opgelegde werken aan de gemeenschappelijke delen verandert het stemquota zelfs drastisch. Werken die wettelijk worden opgelegd tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer dienden voorheen ook met een beslissingsmeerderheid van 3/4de genomen te worden. Vanaf 1 januari 2019 verandert dit drastisch. Een volstrekte meerderheid zijnde een gewone meerderheid van 1/2de +1 is bijgevolg voldoende om bijvoorbeeld aanpassingen te doen inzake de isolatienormen. Dit zorgt er uiteraard voor dat uw mede-eigendom makkelijker aan de wettelijk opgelegde normen voldoet en zo doende haar waarde kan blijven behouden.

*

Een laatste wijziging inzake de stemming binnen de Algemene Vergadering betreft de mogelijkheid te beslissen over de afbraak en heropbouw van een gebouw. Indien de veiligheid of hygiëne van een gebouw in gedrang begint te komen of de renovatie van het gebouw disproportionele kosten met zich zou meebrengen wordt de vereiste meerderheid om hieromtrent beslissingen te nemen verlaagd naar 4/5de. In het verleden was het nemen van beslissingen omtrent de afbraak en heropbouw van een gebouw heel moeilijk gezien hier een unanimiteit werd vereist.

*

Concluderend kunnen we dus stellen dat er in het nieuwe jaar een hele versoepeling van de stemquota zullen plaats vinden. De wijziging van de appartementsregelgeving kan in dit licht voor u als eigenaar een zeer goed gegeven zijn om sneller over te kunnen gaan tot de noodzakelijke werken om uw gebouw steeds in waarde te doen stijgen. Up-to-date blijven met deze nieuwe regelgeving is dus de boodschap.

Merve MALKOC

Guy SCHIEPERS

Lijnrecht - Henisstraat 15 - 3700 Tongeren - tel. lijn 012 26 22 22 - fax. lijn 012 23 76 21

[info@lijnrecht.be] - [http://www.lijnrecht.be] - betalingslijn 733-0461721-31 - derdenlijn 235-0459342-59

Organieke correspondenten Rewisto Aachen (D) - Themis Advocaten Maastricht (NL)

® BVBA lijnrecht - BTW BE0474.789.066 * EBVBA - ** CVBA - • Bijzondere Opleiding Jeugdrecht