Lijnrecht.be

"Beter een slecht akkoord dan een goed proces."

01-04-2019:

EEN NIEUW TIJDPERK BREEKT AAN IN HET VENNOOTSCHAPSRECHT

U kan er niet meer naast kijken! Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is een feit. Vooral u als ondernemer zal dus de grote veranderingen op het vlak van het vennootschapsrecht voelen. Wij geven u hieronder een duidelijke uiteenzetting van enkele van de vernieuwingen die u kan verwachten.

U kan er niet meer naast kijken! Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is een feit. Vooral u als ondernemer zal dus de grote veranderingen op het vlak van het vennootschapsrecht voelen. Wij geven u hieronder een duidelijke uiteenzetting van enkele van de vernieuwingen die u kan verwachten.

Wilt u starten met een nieuwe vennootschap? Oppassen, u kan vanaf de inwerkingtreding van het nieuw wetboek slechts kiezen uit 6 vennootschapsvormen:
- De Maatschap
- De Vennootschap onder firma (VOF)
- De Commanditaire vennootschap (Comm. Venn.)
- De Besloten vennootschap (BV)
- De Naamloze vennootschap (NV)
- De Coöperatieve vennootschap (CV)

Geen € 18.550 op zak? Geen probleem, vanaf heden zal er geen startkapitaal vereist zijn voor het opstarten van een Besloten Vennootschap (BV).
Dat er weliswaar geen maatschappelijk kapitaal meer vereist wordt heeft niet tot gevolg dat eender wie zomaar een BV kan starten. Er dient bij de oprichting van een BV een goed uitgewerkt financieel plan worden gemaakt waarin wordt aangegeven dat er een “toereikend aanvangsvermogen” is. Dit wilt, eenvoudig gezegd, zeggen dat de vennootschap met een vermogen zit dat voldoende is om mee te starten. De wet vereist niet dat het hier om enkel kapitaal zou gaan, dit ‘toereikend aanvangsvermogen’ kan ook bereikt worden door  een inbreng in natura of knowhow.

Één oprichter is heden voldoende om van start te gaan als ondernemer! Voorheen diende een NV 3 bestuurders te hebben. Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet zal 1 bestuurder genoeg zijn om te starten met een NV!

Ik hoor u denken: “Vanaf wanneer is dit alles toepasselijk?”. Hier dient u een onderscheid te maken in 3 belangrijke data:
- 1 mei 2019 treedt de nieuwe wet in werking. Iedereen die vanaf dan een vennootschap wilt starten valt onder de nieuwe regelgeving.
- Bestaande vennootschappen dienen zich conform te stellen met de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020. Vanaf dan heeft u 4 jaar tijd om eventuele statutenwijzigingen door te voeren of uw vennootschap om te vormen in een van de 6 vennootschapsvormen zoals hierboven uiteen gezet.
- Vennootschappen die na 1 januari 2024 nog niets hebben ondernomen worden vanaf 1 januari 2024 automatisch omgezet in een vennootschapsvorm die het best bij de oude vorm aanleunt.

Deze wijzigingen zijn slechts een deel van de vernieuwingen.  Voor meer uitleg omtrent het nieuw vennootschapsrecht en de wijzigingen die u als ondernemer zal ondervinden kan u gerust contact met ons opnemen.

Merve Malkoc        Guy SCHIEPERS