Lijnrecht.be

"Bij Lijnrecht staat de klant centraal!"

02-07-2019:

HET EPC... EEN OUDE BEKENDE, OF TOCH NIET?

Eenieder die bezig is met de aan- of de verkoop, de bouw of verbouwing van een pand, heeft de term EPC oftewel het Energie Prestatie Certificaat al gehoord.  Maar weet u eigenlijk wat dit precies inhoudt en wanneer u het nodig heeft?

 

Eenieder die bezig is met de aan- of de verkoop, de bouw of verbouwing van een pand, heeft de term EPC oftewel het Energie Prestatie Certificaat al gehoord.  Maar weet u eigenlijk wat dit precies inhoudt en wanneer u het nodig heeft?

 

1. Wat is een EPC?

 

Het EPC is een document dat informatie verschaft over hoe energiezuinig een gebouw is.  Hoe lager de score, hoe energiezuiniger de woning en hoe milieuvriendelijker.  De Vlaamse overheid heeft in de laatste jaren verschillende initiatieven genomen om energiezuinige investeringen aan te moedigen.  Het EPC heeft de laatste jaren dan ook aan belang gewonnen.

*

2. Voor welke gebouwen?

 

Het Enerige Prestatie Certificaat is vereist bij de verkoop of de verhuur van een woning.  Het gaat dan om alle soorten van panden zoals appartementen, studio's, woningen, chalets, ... .

 

Een uitzondering wordt gemaakt indien u het pand verhuurt of verkoopt zonder publieke reclame.  Ook woonboten vallen buiten het toepassingsgebied.  Voor vakantiewoningen is er enkel een verplichting wanneer er een verhuring van meer dan 2 maanden is.

 

Bij de verhuur of verkoop van panden die niet gebruikt worden voor bewoning zoals winkels en andere bedrijfspanden, is er nog geen verplicht EPC.  Dit zal vanaf 2020 wel het geval zijn voor panden kleinder dan 500 m².  Grotere gebouwen ontsnappen voorlopig nog aan deze verplichting, ook na 2020.

 

Voor nieuwbouwwoningen vanaf 2006 is het EPC een verplichting.  Bij renovatie van gebouwen dient er rekening te worden gehouden met heel wat factoren, zodat hier een advies op maat aan te raden is.

*

3. Wijzigingen sinds 1 januari 2019

 

Sedert 1 januari 2019 is het oude bekende EPC gewijzigd.  Zo werd er een label toegevoegd waarmee u in één oogopslag kunt zien in welke categorie d woning valt (van A tot G waarbij A de meest gunstige categorie is).  Er zullen bovendien aanbevelingen worden opgenomen op het certificaat om uw woning te verbeteren.

 

Vooraleer over te gaan tot verhuur of verkoop van de woning, dient u te beschikken over het certificaat.  Dat het in aanvraag is, is voldoende.

 

Een EPC attest is en blijft 10 jaar geldig.  U bent niet verplicht om een nieuw attest aan te vragen dat aangepast is aan de wetswijziging van 01.01.2019.

*

4. Besluit

 

U zult vaststellen dat de EPC een steeds grotere rol krijgt in onze samenleving.  De EPC-wetgeving blijft echter een kluwen van regels en uitzonderingen.  Een schending van de spelregels kan tot een geldboete van 5.000,00 euro leiden.  Vraag dan ook tijdig raad!