Lijnrecht.be

"Lijnrecht een punt maken van service."

01-09-2019:

DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING WORDT FISCAAL AFTREKBAAR!

Op 4 april 2019 werd het wetsvoorstel van minister van Justitie Koen Geens om de rechtsbijstandsverzekering fiscaal voordelig te maken, goedgekeurd door het parlement. De nieuwe wet verscheen op 8 mei in het staatsblad en treedt in voege op 1 september 2019.

 

Op 4 april 2019 werd het wetsvoorstel van minister van Justitie Koen Geens om de rechtsbijstandsverzekering fiscaal voordelig te maken, goedgekeurd door het parlement. De nieuwe wet verscheen op 8 mei in het staatsblad en treedt in voege op 1 september 2019.


Door een belastingvermindering in te voeren, hoopte de minister dat meer mensen zich zouden beschermen. Immers, iedereen kan in een (juridisch) geschil terechtkomen en in sommige gevallen lopen de kosten stevig op. Met een fiscale stimulans moet de rechtsbijstand toegankelijker worden. Het pro deo systeem blijft behouden voor de mensen met een laag inkomen.


Concreet betekent dit dat je vanaf aanslagjaar 2020 in sommige gevallen de premie die je als belastingplichtige particulier betaalt voor de rechtsbijstandsverzekering, kan aftrekken van de belastbare inkomsten.


Hieronder trachten we enkele aspecten van de nieuwe wet in de schijnwerper te plaatsen:

 

 • De aftrekbaarheid speelt vanaf het aanslagjaar 2020. De aftrekbaarheid kan slechts in sommige gevallen particulier in rekening worden gebracht.
   
 • De rechtsbijstandsverzekering kan enkel aftrekbaar zijn indien de verzekering apart afgesloten is. Dit betekent dat het luik rechtsbijstand bij een ander verzekeringscontract niet aftrekbaar is (bv. familiale of autoverzekering).
   
 • Onder de rechtsbijstandsverzekering kan vallen: geschillen rond echtscheiding (min. waarborg 3.375 euro), geschillen rond beëindiging wettelijke samenwoning (min. waarborg 3.375 euro), contractuele bouwgeschillen (min. waarborg 6.750 euro).
   
 • In sommige gevallen is er een wachttijd voorzien bv. bij echtscheidingen is dit 3 jaar.
   
 • Het bedrag van de premie waarvoor u belastingvermindering krijgt, wordt beperkt tot maximaal 310 euro (geïndexeerd) per jaar. Deze vermindering wordt toegepast op 40% van dit bedrag. De maximale belastingvermindering voor het aanslagjaar 2020 is dus 124 euro.
   
 • Wat het tijdsaspect betreft, is het zo dat enkel premies betaald vanaf 01.09.19 fiscaal aftrekbaar zijn. Premies die voordien betaald zijn dus niet.

Vragen? Wij helpen u graag verder!


Karen STRAUWEN                                                             Berthe VANORMELINGEN