Lijnrecht.be

"Lijnrecht stelt service aan de klant centraal! En daar staat geen tijd op. We willen zo veel mogelijk voor u beschikbaar zijn."

01-10-2019:

DE TOEKOMST VAN DE VZW

Het oude Wetboek van Koophandel wordt vernieuwd. De regeling omtrent de VZW’s is in grote mate gewijzigd. Het merendeel van deze wijzigingen zullen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020, zodat het hoog tijd is om de belangrijkste aspecten van de nieuwe VZW-regelgeving samen met u te overlopen:

 

Het oude Wetboek van Koophandel wordt vernieuwd. De regeling omtrent de VZW’s is in grote mate gewijzigd. Het merendeel van deze wijzigingen zullen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020, zodat het hoog tijd is om de belangrijkste aspecten van de nieuwe VZW-regelgeving samen met u te overlopen:


1. U heeft niet langer 3 oprichters nodig, het volstaat om 2 oprichters te hebben.


2. Bij de oprichting van een VZW is er een (neerleggings)termijn van 30 dagen voor de neerlegging van de oprichtingsakte.


3. De VZW zal ook ingeschreven worden in de Kruispuntbank der Ondernemingen.


4. De bestuurders van de VZW zijn hoofdelijk (elk voor het geheel) aansprakelijk voor overtredingen van de nieuwe wet en van de statuten van de VZW en dit zowel ten aanzien van de VZW als ten aanzien van derden. De aansprakelijkheid is geplafonneerd. Het plafond is afhankelijk van de omzet en het balanstotaal van de VZW. Een verzekering voor deze bestuurdersaansprakelijkheid is mogelijk en aan te raden.


5. De beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid geldt niet voor herhaalde lichte fout, grove fout, fiscale schulden, …


6. Een VZW mag een winstgevende activiteit uitoefenen. De winst mag echter enkel gebruikt worden voor het doel van de VZW en mag niet uitgekeerd worden aan de leden of de bestuurders. U dient wel rekening te houden met de belastingtechnische gevolgen hiervan.


7. Ook een VZW kan failliet verklaard worden.


8. Fusies tussen VZW’s worden aanzienlijk vereenvoudigd nu de opgeslorpte VZW niet langer eerst vereffend dient te worden.


9. Bestaande VZW’s dienen hun statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving voor 1 januari 2024.


10. De ondernemingsrechtbank is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Vragen bij de nieuwe wetgeving of de stappen die uw VZW dient te nemen? Contacteer ons, wij helpen u graag verder.

Stephanie PEETERS       Guy SCHIEPERS