Lijnrecht.be

"Een verzameling van punten vormt één rechte lijn."

01-11-2019:

VERSOEPELEN VAN DE BEWIJSREGELS IN HET BURGERLIJK RECHT VANAF 1 NOVEMBER 2020

Op 1 november 2020 verandert ons burgerlijk bewijsrecht. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de uitbreiding van het vrij bewijsstelsel. Met vrij bewijsstelsel wordt bedoeld dat het bewijs kan worden geleverd op eender welke manier.

 

Op 1 november 2020 verandert ons burgerlijk bewijsrecht. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de uitbreiding van het vrij bewijsstelsel. Met vrij bewijsstelsel wordt bedoeld dat het bewijs kan worden geleverd op eender welke manier.

 

1. Het vrij bewijsstelsel wordt versoepeld. Het vroegere plafond van 375 euro – waarvoor het vrij bewijsstelsel reeds gold - wordt verhoogd naar 3.500 euro. Dit betekent dat voor heel wat courante verrichtingen het bewijs vrij kan geleverd worden. Een schriftelijke overeenkomst is niet meer nodig, in tegenstelling tot in het vroegere systeem. Sms’en, e-mails, getuigen, vermoedens… zijn een voldoende bewijs onder die grens van 3.500 euro.

 

2. Het vrij bewijsrecht wordt veralgemeend voor alle eenzijdige rechtshandelingen, wat ook hun waarde is. Een eenzijdige rechtshandeling is een rechtshandeling waarbij gevolgen worden teweeggebracht door de enkele wil van één persoon, bijvoorbeeld het maken van een testament, een opzegging, ….

 

3. Het bewijs tussen ondernemingen of tegen ondernemingen, kan vrij geleverd worden, ook boven de 3.500 euro. De vrije bewijsvoering geldt alleen voor een handeling gesteld door een onderneming. Ze geldt niet wanneer een onderneming wil bewijzen tegen een consument.

 

4. De bijzondere wettelijke bewijswaarde van een aanvaarde of niet-betwiste verkoopfactuur wordt uitgebreid tot alle soorten facturen, ongeacht de achterliggende overeenkomst (bv. vervoer, allerhande diensten). Een dergelijke factuur levert tegen de onderneming het bewijs van de aangevoerde rechtshandeling op, behoudens tegenbewijs.

 

5. Voortaan kan de rechter – bij buitengewone omstandigheden – bepalen wie de bewijslast draagt wanneer de toepassing van de normale bewijslastregels kennelijk onredelijk zou zijn. In de regel moet degene die iets beweert hiervan het bewijs leveren.
De rechter moet zijn vonnis grondig motiveren. Hij kan de bewijslast pas omdraaien nadat hij alle nuttige onderzoeksmaatregelen heeft bevolen, gecontroleerd heeft dat de partijen meewerken aan de bewijsvoering en vaststelt dat er nog steeds geen voldoende bewijs is geleverd.

 

“Met de hervorming van het bewijsrecht zetten we opnieuw een stap naar een Burgerlijk Recht dat dichter bij de mensen en de hedendaagse samenleving staat” - minister van justitie Koen Geens.

 

Vragen bij de nieuwe bewijsregeling? Contacteer ons, wij helpen u graag verder.

 

Sanne STOCKBROECKX      Guy SCHIEPERS