Lijnrecht.be

"Lijn die internationaal reikt."

Nieuwslijn

01-11-2019: VERSOEPELEN VAN DE BEWIJSREGELS IN HET BURGERLIJK RECHT VANAF 1 NOVEMBER 2020

Op 1 november 2020 verandert ons burgerlijk bewijsrecht. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de uitbreiding van het vrij bewijsstelsel. Met vrij bewijsstelsel wordt bedoeld dat het bewijs kan worden geleverd op eender welke manier.

 

 Lees meer ...

01-10-2019: DE TOEKOMST VAN DE VZW

Het oude Wetboek van Koophandel wordt vernieuwd. De regeling omtrent de VZW’s is in grote mate gewijzigd. Het merendeel van deze wijzigingen zullen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020, zodat het hoog tijd is om de belangrijkste aspecten van de nieuwe VZW-regelgeving samen met u te overlopen:

 

 Lees meer ...

01-09-2019: DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING WORDT FISCAAL AFTREKBAAR!

Op 4 april 2019 werd het wetsvoorstel van minister van Justitie Koen Geens om de rechtsbijstandsverzekering fiscaal voordelig te maken, goedgekeurd door het parlement. De nieuwe wet verscheen op 8 mei in het staatsblad en treedt in voege op 1 september 2019.

 

 Lees meer ...

01-08-2019: NAAR EEN NIEUW JEUGDDELINQUENTIERECHT VANAF 1 SEPTEMBER 2019

Het Vlaams Parlement heeft op 6 februari 2019 het nieuwe jeugddelinquentierecht goedgekeurd, waarvan de inwerkingtreding voorzien is op 1 september 2019.

De wet focust op een zestal uitgangspunten. Wij pikken er vier uit:

 Lees meer ...

02-07-2019: HET EPC... EEN OUDE BEKENDE, OF TOCH NIET?

Eenieder die bezig is met de aan- of de verkoop, de bouw of verbouwing van een pand, heeft de term EPC oftewel het Energie Prestatie Certificaat al gehoord.  Maar weet u eigenlijk wat dit precies inhoudt en wanneer u het nodig heeft?

 

 Lees meer ...

01-04-2019: EEN NIEUW TIJDPERK BREEKT AAN IN HET VENNOOTSCHAPSRECHT

U kan er niet meer naast kijken! Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is een feit. Vooral u als ondernemer zal dus de grote veranderingen op het vlak van het vennootschapsrecht voelen. Wij geven u hieronder een duidelijke uiteenzetting van enkele van de vernieuwingen die u kan verwachten.

 Lees meer ...

01-03-2019: KUNNEN MIJN PLUSKINDEREN VAN MIJ ERVEN

Vaak hebben plusouders met hun pluskinderen een bijzonder goede band opgebouwd. De pluskinderen worden mogelijks zelfs beschouwd als eigen kinderen. Dan zou het derhalve ook wenselijk zijn dat de pluskinderen op dezelfde manier kunnen erven als de eventuele andere kinderen. Is dat zo?

 Lees meer ...

01-02-2019: HET NIEUW JAAR KOMT MET EEN NIEUW APPARTEMENTSRECHT

De regering van Koen Geens Geens zit niet stil. De wetswijzigingen en vernieuwingen in de regelgeving blijven doorgaan. U als eigenaar van een appartement zal hier ook de gevolgen van beginnen te voelen.

 Lees meer ...

01-01-2019: NIEUWJAARSWENS 2019

"HET LIJNRECHTTEAM

WENST U EEN FANTASTISCH

EN ADVIESRIJK

2019"

 Lees meer ...

01-12-2018: BOUWEN: EEN KWESTIE VAN GOED MAKEN

Wanneer u een bouwproject start en vereist in zee gaat met een architect en een aannemer, staat u waarschijnlijk niet stil bij de verzekering van uw bouwpartners.


 Lees meer ...

14-11-2018: OPEN BEDRIJVENDAG 2018

Op zondag 7 oktober opende Lijnrecht Law Firm haar deuren ter gelegenheid van onze eerste deelname aan de VOKA Openbedrijvendag. U kon die dag van naderbij kennismaken met de werking en de medewerkers van ons kantoor.

 Lees meer ...

14-10-2018: NIEUWE BEMIDDELINGSWET: VERPLICHTE BEMIDDELING MOGELIJK

Op 02.07.2018 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing gepubliceerd.

 Lees meer ...

14-09-2018: U ALS ONDERNEMING KAN ZICH VERWACHTEN AAN WAT VERNIEUWINGEN VANAF NOVEMBER 2018

Het recht verandert steeds. Het evolueert, het groeit en ondergaat grondige wijzigingen. Het handelsrecht is hier geen uitzondering op.  Op 1 november 2018 treden er dan op het vlak van het handelsrecht verschillende wijzigingen op. Één van deze wijzigingen is de afschaffing van het Wetboek van Koophandel en bijgevolg het achterlaten van het handelaarsbegrip.

 Lees meer ...

10-10-2017: Hervorming insolventierecht ondernemingen

Onze huidige faillissementswetgeving wordt vorm gegeven door de faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Echter, ingevolge de wet 11 augustus 2017 wordt het bestaande Belgische insolventierecht van ondernemingen grondig hervormd en afgestemd de Europese normen. Bovendien zal alle insolventiewetgeving van ondernemingen coherent worden gemaakt en ondergebracht worden in Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

 Lees meer ...

09-03-2015: Blijven vernieuwen, dat is onze troef.

Lijnrecht gaat hard deze dagen... Na kantoren in Tongeren en Sint-Truiden, lonkt nu ook een nieuwe branche in Bree. Het kantoor groeide uit van familiebedrijf tot één van de meest toonaangevende en vernieuwende advocatenkantoren in Limburg. Het geheime recept? Blijven innoveren in een sector waar vaak de tijd blijft stilstaan... Wij trokken voor een uitgebreid gesprek naar Lijnrecht om meer te weten te komen…

 Lees meer ...

Nieuwsbrieven Lijnrecht