Astrid Puts
Familie- en Strafrecht

Echtscheidingen en breuken in relaties zijn ingrijpende gebeurtenissen, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Met begrip voor de emoties begeleidt Astrid Puts elke dag cliënten door het juridische spinnenweb.

Zij bemiddelt enerzijds indien hiertoe bereidheid is en anderzijds verdedigt zij sterk de belangen van onze cliënt wanneer dit nodig is.

Verder staat zij cliënten in strafrechtelijke procedures bij. Zij kunnen op haar rekenen vanaf het eerste moment daar zij tevens bijstand verleent bij het eerste verhoor bij de politie. Hierbij is het steeds belangrijk de cliënten te wijzen op hun rechten. Zo komt zij bij haar motto: ‘uw recht, mijn zorg…’.