Karen Strauwen
Verzekerings-, Verkeers- en Jeugdrecht

Als jeugdadvocaat behartigt Karen Strauwen de belangen van de minderjarigen in procedures van verontrustende opvoedingssituaties en in gevallen waarbij minderjarigen strafbare feiten hebben gepleegd.

Elke minderjarige heeft immers recht op gratis juridische bijstand door een jeugdadvocaat die daarvoor een specifieke opleiding genoten heeft.

Daarnaast behandelt zij de (fout)aansprakelijkheidsdossiers, alsmede de verkeerszaken. Zij verdedigt zowel de betichten als de burgerlijke partijen.