Lijnrecht.be

"De kortste weg tussen twee punten is een rechte lijn. Een lijn waar u recht op heeft."

Eerste lijnsadvies

Graag bieden wij u gratis een eerste algemeen advies over een probleem of een vraag waarmee u geconfronteerd wordt. Uiteraard zal dit advies algemeen zijn. Zo uw adviesvraag te juridisch-technisch is of teveel feitelijkheden bevat, kan het zijn dat een bespreking wenselijk is.