Berthe Vanormelingen
Zonder resultaat is iedere intentie overbodig

Berthe VANORMELINGEN (°1972, Tongeren) begon na haar rechtenstudie en opleiding aan de KUL en ULB in september 1996 haar stage aan de Tongerse balie bij het advocatenkantoor SCHIEPERS & SCHIEPERS alwaar zij steeds werkzaam is geweest om er vervolgens als vennoot deel van uit te maken.

Naast de diversiteit van materies die het advocatenkantoor LIJNRECHT groot is, legt zij zich voornamelijk toe op de problematiek in de verzekeringssector, zonder evenwel beperkend te zijn naar de andere deelgebieden van het recht. Zij volgde tevens in 2007-2008 de bijzondere opleiding Jeugdrecht en ontving hiervan de certificatie.

Graag staat Berthe Vanormelingen u met raad en daad bij in de verdediging van uw belangen in verkeerszaken, maar tevens in alle verzekeringszaken en dit in de ruime zin van het woord. Door haar jarenlange ervaring kan zij voor u het verschil maken. Ook bij de afhandeling van uw schade naar aanleiding van een voorval (zowel materieel als lichamelijk) kan zij een meerwaarde betekenen. Daarnaast treedt zij ook nog op als schuldbemiddelaar en als jeugdadvocaat.

Ook spitst zij zich toe op de samenwerkingsverbanden die er bestaan met het Duitse advocatenkantoor REWISTO Rechtsanwälte. De samenwerkingsgeest is een belangrijke troef in het kantoor, zowel intern als extern, daar er kwalitatief naar een zo groot mogelijke perfectie wordt gestreefd hetgeen niet zonder belang is voor het welslagen van Uw dossier.

"Zonder resultaat is iedere intentie overbodig."