Griet Mebis
Familie- en Jeugdrecht

Griet Mebis (°1980, Hasselt) studeerde Latijn-Wiskunde aan het Sint-Lambertuscollege te Bilzen. Zij vervolgde haar studies aan de Vrije Universiteit te Brussel en behaalde in juni 2003 het diploma Licentiaat in de Rechten.

Na het volgen van een opleiding burgerlijk recht en jeugdrecht en jarenlange ervaring, heeft Griet Mebis ervoor gekozen om zich toe te spitsen op de behandeling van familiaalrechtelijke dossiers, meer bepaald dossiers naar aanleiding van een scheiding en dossiers met betrekking tot kinderen. De regelmatige wijzigingen in wetgeving en rechtspraak hieromtrent worden nauw opgevolgd. Het persoonlijk contact met de cliënt en het begrip voor de bezorgdheden van de cliënt zijn zeer belangrijk en hier wordt dan ook de nodige aandacht aan gegeven.

In september 2003 werd Griet Mebis opgenomen op de lijst van stagairs van de Balie Tongeren. Zij voldeed haar stage in het Advocatenkantoor Engelen en Bosmans te Maasmechelen en werd in oktober 2006 ingeschreven op het tableau van advocaten van de Balie Tongeren.

Griet Mebis participeert in de associatie LIJNRECHT Law Firm sedert 01.01.2008 en behandelt voornamelijk burgerrechtelijke dossiers, waaronder echtscheidingen, jeugdzaken, huur- en koopgeschillen en collectieve schuldenregelingen.
Zij volgde in het gerechtelijk jaar 2007-2008 de opleiding Jeugdrecht.
Naast haar beroepsactiviteiten is Griet Mebis schepen van de Stad Bilzen.