Guy Schiepers
Handels-, Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Guy Schiepers (°1967, Tongeren) is als advocaat actief aan de balie van Tongeren sins 1990. Binnen het advocatenkantoor Lijnrecht is hij actief in de cel handelsrecht.

Gedreven houdt Guy Schiepers zich elke dag bezig met de opmaak van contracten, het voeren van onderhandelingen voor cliënten, het juridisch begeleiden van overnames, fusies alsmede geschillen voortvloeiende uit allerhande contracten, maar ook juridisch advies aan starters (in het kader van BEA-cheques). Daarnaast voert hij vooral bouwprocedures (zowel voor bouwheer, architect als aannemer).

  • Het opstellen van diverse handelsovereenkomsten.
  • Het voeren van allerhande onderhandelingen.
  • Het opvolgen en uitwerken van overdrachten van bedrijven.
  • Het begeleiden en trachten op te lossen van handelsrechtelijke geschillen voor de Rechtbank.
  • Zo nodig pleidooi voor de Rechtbank in contractuele geschillen.
  • Divers bedrijfadvies.

Zonder afbreuk te doen aan de juridische kwaliteit tracht hij zich te focussen op pragmatische en efficiënte oplossingen met een duidelijk oog voor het commerciële belang van de cliënt. Hoe belangrijk ook bepaalde wettelijke of juridische implicaties kunnen zijn, ze mogen nooit het doel worden om de handelsgeest en intentie in een onderneming lam te leggen.

Als gedreven Tongenaar is Guy ook actief in het Tongerse beleid als Schepen van de stad Tongeren. Daarnaast is hij ook een actief lid van de 51 Haspengouw. Guy voltooide zijn humaniora in het College van Tongeren en studeerde rechten aan de VUB.

Guy Schiepers is in het kantoor belast met het algemeen management, hetgeen hij op een enthousiaste manier tracht in te vullen.