Lijnrecht.be

"Een verzameling van punten vormt één rechte lijn."

Europees recht

Wist u dat ruim twee derde van het Belgisch recht voortvloeit uit Europese wetgeving? Enerzijds omdat Europees recht zelf soms rechtstreeks van toepassing is in de Belgische rechtsorde via de Europese verdragen en verordeningen, anderzijds via een wet die de omzetting vormt van een Europese richtlijn. En dit omdat de Europese Unie tegenwoordig bevoegd is in een breed spectrum van rechtsdomeinen. De inmenging van Europa is dus veel dichter dan men op het eerste zicht zou durven denken.

In een alsmaar meer globaliserende wereld nemen internationale transacties toe en binnen de EU heeft de voortdurende verbetering van de interne markt het aantal transacties tussen de lidstaten exponentieel doen toenemen. Het vrij verkeer van goederen, personen diensten en kapitaal zijn de fundamentele rechten waar het individu en de ondernemer in de EU theoretisch gezien recht hebben maar al te vaak staan er nog obstakels in de weg om werkelijk vrij van zorgen de grens over te steken.

Ervaart u obstakels in het uitoefenen van uw Europese vrijheden? Hebt u vragen over Europese wetgeving? Als kantoor gelegen in de Euregio garanderen wij u de beste bijstand en een correct juridisch advies, ook in geval van grensoverschrijdende geschillen binnen de EU.

Indien u met een probleem of een prangende vraag omtrent Europees recht zit, kan u ons steeds contacteren op ons e-mailadres info@lijnrecht.be (t.a.v. de cel Europees recht)

Onze contactpersoon: jurist Mathias Loyens

Wij zien uw vraagstelling met belangstelling tegemoet.