Lijnrecht.be

"Boven alles staat Lijnrecht voor een creatieve, originele en eigentijdse invulling van het begrip advocatuur"

Jachtrecht – Jachtwetgeving

Meerdere advocaten binnen Lijnrecht zijn gepassioneerde jagers en natuurliefhebbers. Vanuit hun hobby kennen zij de juridische moeilijkheden en problemen waarmee jagers, jachtsympathisanten en natuurliefhebbers dagelijks geconfronteerd kunnen worden.

De jacht behelst in de praktijk veel meer dan het louter ‘schieten’ van wild. Jacht betekent natuurbeheer, waarbij de jager de wettelijke plicht heeft om het wild in stand te houden en de natuur op een juiste wijze te beheren. De jager wordt hierbij geconfronteerd met medejagers en grondbezitters waarmee juridische relaties worden aangegaan. De jager heeft ook te maken met overheden die het gebied op een verantwoorde wijze wensen in te richten en te beheren.

Tenslotte heeft de jager te maken met allerhande regels ten aanzien van het bezit en het gebruik van wapens en alle perikelen omtrent het aanvragen, verlenen, weigeren en intrekken van een jachtverlof door de bevoegde administratieve overheden. Hierbij zijn er tal van externe omstandigheden die invloed hebben op het mogen houden van het jachtverlof.

De jagers binnen Lijnrecht zijn met andere woorden ervaringsdeskundigen. Zij kennen de praktijk van de jacht als geen ander en kunnen u adviseren op de meest uiteenlopende gebieden binnen de jacht, waaronder gevallen van overmacht bij bijvoorbeeld een ricochet.

Het is duidelijk dat een juist tijdig advies veel latere juridische problemen kan voorkomen. Wij garanderen de beste bijstand en een correct juridisch advies.

Indien u met een probleem of een prangende vraag omtrent jachtrecht-jachtwetgeving zit, kan u ons steeds contacteren op ons e-mailadres info@lijnrecht.be (t.a.v. de cel jachtrecht)

Onze contactpersoon: Guy Schiepers

Wij zien uw vraagstelling met belangstelling tegemoet.