Lijnrecht.be

"Beter een slecht akkoord dan een goed proces."

Medisch recht, uw recht, onze zorg!

Sinds de eeuwwisseling nam het aantal rechtsregels dat het doen en het laten van mensen in de gezondheidszorg bepaalt, enorm toe. Hierdoor zijn artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, andere zorgbeoefenaars, patiënten, zorginstellingen, enz. onderhevig aan een steeds groeiende hoeveelheid rechtsregels. Al deze rechtsregels worden vervat onder “medisch recht”.

Wat kan medisch recht zoal inhouden:

Lijnrecht Law Firm heeft reeds verschillende jaren de expertise opgebouwd in het bijstaan en adviseren van cliënten in de deelfacetten die het medisch recht rijk zijn. Zo staat Lijnrecht cliënten bij in gerechtelijke- en strafprocedures, tuchtprocedures en minnelijke procedures, en adviseert zij haar cliënten in een brede diversiteit van rechtstakken gaande van het contractenrecht, over burgerlijk- en aansprakelijkheidsrecht tot financieel- en vennootschapsrecht.

Onze contactpersoon: Berthe Vanormelingen

Wij zien uw vraagstelling met belangstelling tegemoet.

Lijnrecht staat u dan ook graag bij met raad en daad binnen het medisch recht. Want uw recht, is onze zorg!