Lijnrecht.be

"Lijn die internationaal reikt."

Paarden(sport)recht

Hoewel het slechts een kleine niche betreft binnen het brede spectrum van rechtstakken, heeft het recht waarin het paard centraal staat toch haar eigen naam, met name “hippisch recht”. Het eigenzinnig, onvoorspelbaar karakter van paarden verantwoordt dan ook hun aparte aanpak in het recht en gelet op de talrijke paardenliefhebbers en beoefenaars van paardensport in ons land willen wij met deze specialisatie binnen ons team het aanbod van gespecialiseerde advocaten in paarden(sport)recht verruimen.

En terecht dat het paard een aparte aandacht verdient. Zij staan centraal in het dagelijks leven van menig persoon, gaande van de recreatieve ruiter voor wie de liefde voor het paard en de hobby centraal staat tot de paardenfokker of de topsporter voor wie het paard tevens een bron van inkomsten is. Vele belangen en hoge bedragenstaan op het spel. Belangen die wij bij Lijnrecht niet uit het oog verliezen en zelf ook onderkennen.

Eigenlijk omvat het hippisch recht simpelweg alle juridische vraagstukken waarbij een paard betrokken is waaronder aansprakelijkheidvoor het gedrag van paarden, verhaal op de veeartsingeval van sterfte van het paard ten gevolge van een foute diagnose of behandeling, verzekeringsaspecten bij (verkeers)ongevallen met paarden e.d.m. Bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat sommige exploitaties met paarden nauw verwant zijn met of zelfs vallen onder landbouwactiviteiten, hetgeen onderworpen is aan bijzondere reglementering.

Daarnaast is er ook nog het specifieke paardensportrecht dat het geheel van regels binnen de diverse paardensporten bevat.

Ons juridisch team binnen de cel ondernemingsrecht heeft in het kader van haar dagelijkse opdrachten een toename waargenomen van adviezen en vragen naar op maat gemaakte overeenkomsten met betrekking tot paarden. Daaruit is onze ervaring gegroeid in het opstellen van bijzondere overeenkomsten met betrekking tot paarden zoals koop/verkoop, huur/verhuur, terbeschikkingstelling, stalling, fokkerij, e.d.m. En wanneer na aankoop blijkt dat uw paard gezondheidsproblemen heeft, kan u zich beroepen op de leer van de verborgen gebrekenom deze aankoop ongedaan te maken.

Hippisch recht is als niche binnen het recht aldus verbonden met diverse andere rechtstakken waarin wij reeds ruime ervaring hebben, gaande van overeenkomstenrecht over aansprakelijkheidsrecht tot verzekerings- en verkeersrecht.

Het is duidelijk dat een juist tijdig advies veel latere juridische problemen kan voorkomen. Wij garanderen de beste bijstand en een correct juridisch advies.

Indien u met een probleem of een prangende vraag omtrent paarden(sport)recht zit, kan u ons steeds contacteren op ons e-mailadres info@lijnrecht.be (t.a.v. de cel paarden(sport)recht).

Onze contactpersoon: Guy Schiepers

Wij zien uw vraagstelling met belangstelling tegemoet.