Lijnrecht.be

"Beter een slecht akkoord dan een goed proces."

- Basis uurtarief: € 120,00

- Sociaal tarief : € 90,00
Sociaal tarief kan op voorlegging van bewijsstukken door de cliënt naar voor gebracht worden in de eerste bespreking, waarbij we om sociale redenen ons uurtarief met bijna 20% verlagen. Eén en ander gebeurt in samenspraak tussen de particulier en Lijnrecht.

- Eerste half uur: gratis

- Basisprijzen procedures:

1. Procedure dringende en voorlopige maatregelen:

Dit is een procedure die ingezet wordt indien er zware echtelijke problemen zijn doch de partners nog niet effectief een echtscheidingsprocedure wensen in te zetten.

 • Dossierbespreking (1 uur)
 • Redactie verzoekschrift (inhoudende 3 pagina's/ 1,5 uur)
 • Inleidingszitting (1 uur)
 • Nazicht eerste besluiten en stukken van tegenpartij (30 min)
 • Redactie eerste besluiten (inhoudende 4 pagina's/ 2 uur )
 • Voorbereiding en pleidooi te Tongeren (1 uur)
 • Inzage en mededeling vonnis (30 min)

EENHEIDSTARIEF: €900,00 (indien deze procedure volledig standaard verloopt conform de uren hierboven vermeld: bijkomende uren worden gerekend aan 120 EUR/uur)

2. Procedure echtscheiding met onderlinge toestemming:

 • Dossierbespreking (1uur)
 • Opvraging van stukken burgerlijke stand en bevolking (30 min.)
 • Redactie regelingsakte en verzoekschrift (4 uur of 8 pagina’s)
 • Eerste bespreking bij notaris (1 uur)
 • Bijkomende bespreking bij notaris (1 uur)

EENHEIDSTARIEF: € 900,00 (indien deze procedure volledig standaard verloopt conform de uren hierboven vermeld: bijkomende uren worden gerekend aan 120 EUR/uur)

3. Dagvaarding in vereffening – verdeling van een nalatenschap:

 • Dossierbespreking met cliënt (1 uur)
 • Opvraging en afhaling kadastrale gegevens (excl.kosten) (15 min.)
 • Redactie dagvaardingsproject (1 uur)
 • Inleidingszitting (15 min)
 • Nazicht eerste besluiten tegenpartij (1 uur)
 • Redactie eerste besluiten (1uur 30 min. of 3 pagina’s)
 • Voorbereiding ( 30 min.)
 • Pleidooi te Tongeren (30 min)
 • Inzage en mededeling vonnis (15 min.)
 • Consultatie vonnis (15 min.)
 • Eerste bijeenkomst notaris (1 uur)

EENHEIDSTARIEF: € 900,00 (indien deze procedure volledig standaard verloopt conform de uren hierboven vermeld: bijkomende uren worden gerekend aan 120 EUR/uur)

Download de PDF