Lijnrecht.be

"Een korte communicatielijn, een glasheldere analyse en daadkracht."

- Basis uurtarief: € 125,00

- Mogelijkheid tot afspraak percentages op de invordering, in principe conform balierichtlijn:
van € 0 tot € 7.500                   15%
van € 7.501 tot € 75.000           10%
van € 75.001 tot € 150.000        8%
van € 150.001 tot € 300.000      6%
meer dan € 300.00115               4%

- Basisprijzen procedures:

1. Procedure in gedwongen overdracht van aandelen.

Dit is een procedure waarbij de ene aandeelhouder gedwongen de aandelen van de andere aandeelhouder wenst te verkrijgen.

 • Eerste dossierbespreking met cliënt (1 uur)
 • Onderzoek diverse stukken en bescheiden van cliënt (1 uur)
 • Redactie dagvaardingsproject met opzoekingen rechtspraak en rechtsleer (2 uur)
 • Redactie ingebrekestelling (1 uur)
 • Dossierbespreking met cliënt na redactie dagvaardingsproject (1 uur)
 • Aanpassing dagvaardingsproject na bespreking (1 uur)
 • Inventarisatie en samenstelling bundel met overtuigingsstukken (15 min)
 • Uitstel of rolverzending op inleidingszitting (15 min)
 • Onderzoek en nazicht besluiten tegenpartij (1 uur)
 • Dossierbespreking met cliënt na onderzoek besluiten tegenpartij (1 uur)
 • Opzoeking rechtspraak en rechtsleer n.a.v. besluiten van tegenpartij (1 uur)
 • Redactie antwoordbesluiten (2 uur of 4 pagina's)
 • Kennisname en onderzoek aanvullende besluiten tegenpartij (15 min)
 • Laatste dossierbespreking met cliënt voor pleidooi (30 min)
 • Voorbereiding dossier voor pleidooi (30 min)
 • Pleidooi op zitting (1 uur)
 • Onderzoek en mededeling vonnis (15 min)
 • Nabespreking dossier met cliënt (1 uur)
 • Opvolging volledige briefwisseling in dossier (4 uur of 40 brieven)

EENHEIDSTARIEF: 2.000,00 € (indien deze procedure volledig standaard verloopt conform de uren hierboven vermeld: bijkomende uren worden gerekend aan 125 EUR/uur)

2. Verzet tegen faillissement.

 • eerste dossierbespreking met cliënt (1 uur)
 • nazicht, inventarisatie en studie van het dossier (1 uur)
 • redactie dagvaarding in verzet (1 uur)
 • zitting Rechtbank van Koophandel (1 uur)
 • nazicht en studie conclusie tegenpartij (30 min)
 • tweede dossierbespreking met cliënt (1 uur)
 • redactie conclusie (2 uur of 4 pagina's)
 • zitting Rechtbank van Koophandel (1 uur)
 • nazicht en onderzoek vonnis (30 min)
 • derde consultatie (1 uur)
 • opvolging briefwisseling (2 uur of 20 brieven)

EENHEIDSTARIEF: 1.200,00 € (indien deze procedure volledig standaard verloopt conform de uren hierboven vermeld: bijkomende uren worden gerekend aan 125 EUR/uur)

3. Procedure omwille van bouwgebreken in de woning (met deskundigenonderzoek)

 • Dossierbespreking met cliënt (1 uur)
 • Onderzoek diverse stukken en bescheiden van cliënt (1 uur)
 • Redactie ingebrekestelling (1 uur)
 • Redactie dagvaardingsproject met opzoekingen rechtspraak en rechtsleer (2 uur)
 • Inventarisatie en samenstelling bundel met overtuigingsstukken (15 min)
 • Uitstel of rolverzending op inleidingszitting (15 min)
 • Kennisname bundel tegenpartij (15 min)
 • Onderzoek en nazicht besluiten tegenpartij (1 uur)
 • Dossierbespreking met cliënt na onderzoek besluiten tegenpartij (1 uur)
 • Opzoeking rechtspraak en rechtsleer n.a.v. besluiten van tegenpartij (1 uur)
 • Redactie antwoordbesluiten (2,5 uur of 5 pagina's)
 • Bespreking na redactie besluiten (1 uur)
 • Kennisname en onderzoek aanvullende besluiten tegenpartij (15 min)
 • Laatste dossierbespreking met cliënt voor pleidooi (30 min)
 • Voorbereiding dossier voor zitting (30 min)
 • Pleidooi op zitting (1 uur)
 • Onderzoek en mededeling vonnis (30 min)
 • Nabespreking dossier met cliënt (1 uur)
 • Opvolging volledige briefwisseling in dossier (2 uur of 20 brieven)

Opvolging deskundigenonderzoek :

 • Eerste bijeenkomst met deskundige (2 uur)
 • Samenstelling bundel met overtuigingsstukken, overmaken aan deskundige en antwoorden op vragen (1 uur)
 • Kennisname bemerkingen andere partijen (1 uur)
 • Nazicht voorverslag (30 min)
 • Bemerking na voorverslag en bespreking met cliënt (2 uur)

EENHEIDSTARIEF: 2.450,00 € (indien deze procedure volledig standaard verloopt conform de uren hierboven vermeld: bijkomende uren worden gerekend aan 125 EUR/uur)

Download de PDF