Lijnrecht.be

"Blijven vernieuwen, dat is onze troef"

1. Dagvaarding als betichte voor de Politierechtbank (strafzaak zonder rechtsbijstand in verkeerszaken):

 • Dossierinzage (15 min.)
 • Dossierbespreking met cliënt (30 min.)
 • Voorbereiding en pleidooi te Tongeren (30 min.)
 • Inzage en mededeling vonnis (15 min.)

louter strafrechtelijk: gewone betichtingen: € 150,00
louter strafrechtelijk: alcoholintoxicatie, dronkenschap, vluchtmisdrijf: € 200,00
met burgerlijke belangen (meerderen beticht: zonder gekwetsten): € 250,00

Voormelde bedragen zijn eenheidstarieven, inclusief kantoor- en administratiekosten, doch exclusief alle andere externe kosten (o.a. verplaatsingskosten, vertalingskosten, procedurekosten, gerechtsdeurwaarderskosten, griffierechten...)

Indien er bijkomende procedurestukken opgesteld worden of bijkomende prestaties verricht worden, worden deze aan het overeen te komen uurtarief vooropgesteld. Huidig voorbeeld is een weergave van de kostprijs van de procedure indien de prestaties verricht worden zoals in hoger weergegeven standaardprocedure omschreven.

2. Dossiers met aanstelling van een geneesheer-deskundige (materiële en lichamelijke schade in een strafzaak zonder rechtsbijstand in het kader van het verkeersrecht) :

Inbegrepen in de prijs :

 • Inzage dossier (15 min.)
 • Dossierbespreking met cliënt (30 min.)
 • Samenstelling bundel en redactie schadenota (30 min.)
 • Voorbereiding zitting (15 min.)
 • Pleidooien (15 min.)
 • Redactie afrekening (30 min.)
 • Opvolging medische expertise
 • Studie en commentaar voorverslag (30 min.)
 • Studie eindverslag (30 min.)
 • Consultatie (1 uur)
 • Redactie afrekening (1 uur)
 • Onderhandeling tegenpartij (1uur)
 • Opstellen besluiten na expertise (1uur 30 min. of 3 pagina’s)
 • Nazicht besluiten tegenpartij (30 min.)
 • Dossiervoorbereiding zitting + pleidooi (1uur)
 • Nazicht vonnis + bespreking (30 min.)
 • Afhandeling na vonnis + afsluiting (30 min.)

EENHEIDSTARIEF: € 1.000,00
Voormelde bedragen zijn eenheidstarieven, inclusief kantoor- en administratiekosten, doch exclusief alle andere externe kosten (o.a. verplaatsingskosten, vertalingskosten, procedurekosten, gerechtsdeurwaarderskosten, griffierechten...)

Indien er bijkomende procedurestukken opgesteld worden of bijkomende prestaties verricht worden, worden deze aan het overeen te komen uurtarief vooropgesteld. Huidig voorbeeld is een weergave van de kostprijs van de procedure indien de prestaties verricht worden zoals in hoger weergegeven standaardprocedure omschreven.

3. Burgerlijke vordering voor de Politierechtbank (burgerlijke zaak in verkeerschade zonder rechtsbijstand):

Inbegrepen in de prijs :

 • Studie dossier en samenstelling bundel (15 min.)
 • Dossierbespreking cliënt (30 min.)
 • Redactie dagvaarding (1 uur of 2 pag.)
 • Inleidingszitting (15 min.)
 • Nazicht eerste besluiten tegenpartij (30 min.)
 • Redactie eerste besluiten (1 uur 30 min. of 3 pag.)
 • Nazicht antwoordbesluiten tegenpartij (30 min.)
 • Voorbereiding zitting en pleidooien (30 min.)
 • Inzage en mededeling vonnis (15 min.)
 • Nabespreking cliënt (45 min.)

EENHEIDSTARIEF: €600,00
Voormelde bedragen zijn eenheidstarieven, inclusief kantoor- en administratiekosten, doch exclusief alle andere externe kosten (o.a. verplaatsingskosten, vertalingskosten, procedurekosten, gerechtsdeurwaarderskosten, griffierechten...)

Indien er bijkomende procedurestukken opgesteld worden of bijkomende prestaties verricht worden, worden deze aan het overeen te komen uurtarief vooropgesteld. Huidig voorbeeld is een weergave van de kostprijs van de procedure indien de prestaties verricht worden zoals in hoger weergegeven standaardprocedure omschreven.

Download de PDF